Znajdź nas w Internecie!!

AI - Jak sztuczna inteligencja z Google Bard może wspomóc nas w tłumaczeniu wierszy? Zapraszam do dyskusji

 Oczywiście - nic nie zastąpi wrażliwości, wyjątkowości żywego tłumacza.

Z tym twierdzeniem nawet nie próbuję się spierać.

Jednak często zdarza się, że w nasze ręce wpada wiersz w języku obcym - nie zawsze mamy czas i kompetencje, by zgłębiać wszystkie językowe niuanse.

Do tej pory mieliśmy standardowe tłumacze internetowe, które niezbyt dobrze rodziły sobie z tłumaczeniem obcojęzycznej poezji.

Od kilku miesięcy mamy jednak Google Bard. Mam wrażenie, że to narzędzie jest całkiem blisko ludzkich myśli, uczuć itd.

Jako wartość dodaną mamy jeszcze interpretację wiersza i kilka informacji o jego tłumaczeniu.

Więc - poniżej piękny wiersz pana Reinhold Utri po niemiecku i po polsku. Co o tym myślisz?

Wiersz trafił do warszawskiego punktu wymiany poezji.


Auf Reisen

man kann

viel Neues sehen

auf Reisen


man kann

viel Unbekanntes entdecken

etwas bisher nicht erfahrbar Gewesenes

etwas völlig Unerwartetes

etwas, das einen fast aus der Bahn wirft

etwas, wovon man gar keine Ahnung hatte,

dass es so was geben könnte


auf Reisen

kann man allerhand erleben

kann man auch viel Böses erleben

etwas Flüchtiges, jemanden, der flüchtet;

die schlechten Seiten des Menschen werden sichtbar,

das Teuflische, das Diabolische, das Dämonische,

wenn der Mensch

extremen Situationen ausgesetzt ist


auf Reisen, besonders

auf der Reise zu sich selber

kann man das alles

auch an sich

und in sich

selbst erleben.


 

W podróży

Można

widzieć wiele nowego

w podróży

Można

odkryć wiele nieznanego

coś, czego dotąd nie dało się doświadczyć

coś zupełnie nieoczekiwanego

coś, co prawie wytrąca z równowagi

coś, o czym nie miało się pojęcia, że może istnieć

W podróży

można przeżyć różne rzeczy

można też przeżyć wiele złego

coś ulotnego, kogoś, kto ucieka;

złe strony człowieka stają się widoczne,

diabelskie, diabelskie, demoniczne,

kiedy człowiek

jest narażony na ekstremalne sytuacje

W podróży, zwłaszcza

w podróży do siebie

można to wszystko

także w sobie

i w sobie

samym przeżyć.

Tłumaczenie:

Wiersz opowiada o podróży jako o możliwości odkrywania nowych rzeczy, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. W pierwszej zwrotce autor mówi o możliwościach, jakie daje podróżowanie. Można zobaczyć coś nowego, odkryć coś nieznanego, przeżyć coś nieoczekiwanego. W drugiej zwrotce autor wspomina o tym, że podróżowanie może być także doświadczeniem trudnym i bolesnym. Można zetknąć się ze złem, z ludzką krzywdą i okrucieństwem. W trzeciej zwrotce autor mówi o podróży jako o podróży do siebie. W tej podróży można także odkryć w sobie zło i ciemność.

Wyjaśnienie niektórych zwrotów:

  • "etwas Flüchtiges, jemanden, der flüchtet" - "coś ulotnego, kogoś, kto ucieka" - zwrot ten może odnosić się do osób, które zmagają się z trudnymi doświadczeniami i próbują uciec od nich.
  • "die schlechten Seiten des Menschen werden sichtbar" - "złe strony człowieka stają się widoczne" - zwrot ten może odnosić się do ludzkiej ciemności i okrucieństwa, które mogą uwidocznić się w ekstremalnych sytuacjach.
  • "das Teuflische, das Diabolische, das Dämonische" - "diabelskie, diabelskie, demoniczne" - zwrot ten odnosi się do zła w najgłębszym tego słowa znaczeniu.

Podsumowanie:

Wiersz "Auf Reisen" jest refleksją nad podróżą jako o możliwości odkrywania zarówno dobrych, jak i złych stron życia. Autor podkreśla, że podróżowanie może być doświadczeniem zarówno pięknym, jak i bolesnym.
Komentarze