Znajdź nas w Internecie!!

Dwa łyki klasyki

 Tego poety jeszcze u nas nie było!!

 Leopold Staff!

Dziś jestem owładnięty tym wierszem - też przeczytaj!


Kochać i tracić...


Ko­chać i tra­cić, pra­gnąć i ża­ło­wać,

Pa­dać bo­le­śnie i znów się pod­no­sić,

Krzy­czeć tę­sk­no­cie "precz!" i bła­gać "pro­wadź!"

Oto jest ży­cie: nic, a jak­że do­syć...


Zbie­gać za jed­nym klej­no­tem pu­sty­nie,

Iść w toń za per­łą o cudu uro­dzie,

Aże­by po nas zo­sta­ły je­dy­nie

Ślady na pia­sku i krę­gi na wo­dzie.

Komentarze