Znajdź nas w Internecie!!

Kobiecość

   


W tym tygodniu obchodzimy Dzień Kobiet, dlatego ten tydzień poświęcony będzie kobietom. 


Zuzanna Ginczanka była pol­ską poetką po­cho­dze­nia ży­dow­skie­go, uwa­ża­ną za jed­ną z naj­zdol­niej­szych w II Rze­czy­po­spo­li­tej. Niestety jej ta­lent nie zdą­żył roz­wi­nąć się w ca­łej peł­ni. Zginęła w 1944 roku, mając zaledwie 27 lat.


WYJAŚNIENIA NA MARGINESIE


Nie powstałam

z prochu,

nie obrócę się

w proch.

Nie zstąpiłam

z nieba

i nie wrócę do nieba.

Jestem sama niebem

tak jak szklisty strop.

Jestem sama ziemią

tak jak rodna gleba.

Nie uciekłam

znikąd

i nie wrócę

tam.

Oprócz samej siebie nie znam innej dali.

W wzdętem płucu wiatru

i w zwapnieniu skał

muszę

siebie

tutaj

rozproszoną

znaleźć.

Komentarze