Znajdź nas w Internecie!!

Wiwrsz na dziś


Już w po­wie­trzu wio­snę sły­szę…

Czy ty też?

Ser­ce pa­trzy w me za­ci­sze…

Czy ty wiesz?


Świat wio­śnie­je, w słoń­cu cały,

W świ­tach zórz…

Wró­ble się roz­świer­go­ta­ły:

„Cóż, czy już?”


Wio­sna… Kwia­ty mam i słoń­ce…

Czy ty też?

A w oczach mam łzy go­rą­ce…

Czy ty wiesz?


Autorem wiersza jest JULIAN TUWIM

Komentarze