Znajdź nas w Internecie!!

Wiersz na późny wieczór

     


Wracamy z naszym wieczornym cyklem. Tęskniliście❓ 

Dzisiaj Kazimierz Przerwa-Tetmajer i jego "*** (Dobranoc...)"


Do­bra­noc... Niech ci się śni,

że na łące sto­isz peł­nej kwia­tów,

a przy to­bie ja na łące sto­ję

i kwiat daję ci, bia­ły kwiat szczę­ścia...


A cho­ciaż­by krwią i po­tem trze­ba

ro­sić zie­mię, by ten kwiat wy­da­ła:

nie­chaj pły­ną, byle móc ci po­dać,

móc ci po­dać kwiat, bia­ły kwiat szczę­ścia...

Komentarze